هزینه ویزای هنگ کنگ

هزینه ویزای هنگ کنگ

 

نکاتی در مورد ویزا های کشور هنگ کنگ :

ویزا های عادی توریستی هنگ کنگ 3 ماه اعتبار دارند و بنا به نوع ویزا شما امکان 2 یا 3 بار ورود به کشور هنگ کنگ را در این 3 ماه دارید و پس از هر بار ورود 14 روز اجازه اقامت در این کشور را داردید .

ویزا هنگ کنگ فقط به صورت عادی می باشد و حداقل 45 روز کاری زمان می برد .

انواع ویزا های کشور هنگ کنگ :

 

1. ویزای عادی توریستی ( 2 بار ورود )
2 . ویزای عادی توریستی ( 3 بار ورود )
3 . ویزای مولتی 6 ماه هنگ کنگ

ویزای هنگ کنگنوع ویزاهزینه ویزاتوضیحات
ویزای عادی توریستی ( 2 بار ورود )180 دلار
ویزای عادی توریستی ( 3 بار ورود )240 دلار
ویزای مولتی 6 ماه هنگ کنگ300 دلار